Rekisteriseloste

REKISTERISELOSTE

Henkilötietolaki (523/1999) 10 §

Laatimispäivä 1.9.2019

1 Rekisterinpitäjä                      

Nimi

SalesTalents

                         
Osoite:
                          

                          
Esterinportti 2 B 00240

                          
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

                          
020334000, info@salestalents.fi

2

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa                          

Nimi

Peter Lyyski

Osoite

Esterinportti 2 B, 0024

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana,
sähköpostiosoite

020334000

3 Rekisterin nimi                        

Sales talents -rekisteri

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus            

Sales talents työntekijöiden henkilö- ja työsuhdetietojen
ylläpito sekä asiakasyritysten ja yhteyshenkilöiden tietojen ylläpito
liiketoimintaa ja markkinointia varten. Yrityksen toimintaan liittyvien palveluiden
tuottaminen ja kehittäminen, asiakassuhteiden hoitaminen ja markkinointi.

5 Rekisterin tietosisältö            

Rekisteriin kerätään rekisteröidyn lomakkeella ilmoittamat tiedot, kuten nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero.
Verkkovierailun perusteella saatamme tehdä sinulle kohdennettua mainontaa muissa verkkopalveluissa.

 

Olemme upottaneet verkkosivustollemme seuraavia kolmansien osapuolten työkaluja, jotka saattavat asentaa selaimeesi evästeitä:

 

Facebook Pixel – lisätietoa: https://www.facebook.com/business/a/facebook-pixel

 

Kävijäseuranta (Google Analytics): Käyttäjän IP-osoite ilman yksilöiviä tietoja (=anonymisoitu IP), jolloin Google Analytics käyttää vain osaa kerätystä IP-osoitteesta koko osoitteen sijaan. Käyttäjän on mahdollista määrittää selaimesta do not track -asetus, jolloin Google Analytics ei kirjaa edes em. tietoa. IP-osoitteen perusteella kävijäseurantaan kootaan tietoa käyttäjän toiminnoista sivustolla. Tällaisia tietoja ovat esim. navigointi sivustolla, linkkien klikkaaminen, vierailun kesto ja tieto siitä, mistä ja miten palveluun tullaan ja mihin palvelusta siirrytään. Lisätietoa IP-osoitteen anonymisoinnista osoitteessa https://support.google.com/analytics/answer/2905384/

Rekisteri sisältää työntekijätietoja, joissa saattaa ilmetä
seuraavat tiedot:
Nimi, henkilötunnus, veronumero, veronumerorekisterimerkintä,
syntymäaika, kansalaisuus, passikopio muu kuin Suomen kansalaiset, koulutus,
työskentelyä rajoittavat terveyshaitat, turvakartoitus, puhelinnumero,
sähköpostiosoite, osoite, tilinumero, ajokorttiluokka ja auton
käyttömahdollisuus, työmatkan kulkeminen, työskentelyalue, työtilanne, tieto
yhteydenpidosta, työhakemustiedot, työaika, koulutustiedot, työkokemus,
palkkatieto, työtehtävät, turvallisuuskorttien voimassaolo, työkohtainen
osaaminen, asiakaspalautteet, työhistoria, johon kuuluu työsuhteiden alkamis-
ja päättymisajat, edellisten työnantajien antamat suositukset ja työn laatu.
Soveltuvuusarviotesteihin sekä huumetesteihin liittyvä tiedot.
Turvallisuusselvitys sekä rikostaustaotteen esittäminen ja siihen liittyvät
tunnistetiedot.

Työnhakijan työnhakua koskevat tiedot, kuten toiveet
haetusta työpaikasta, palkkatoive, haettu työntekemispaikka, mahdolliset työn
aloittamiseen ja lopettamiseen liittyvät tiedot.

Asiakastiedot: yrityksen nimi, y-tunnus, osoite,
laskutustiedot, kustannuspaikkakohtaiset yhteystiedot, tilauskohtaiset tiedot,
yhteyshenkilöiden nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite.

Henkilötiedot poistetaan pyydettäessä mutta, jos tietojen
säilytys on välttämätöntä esimerkiksi sopimuksen tai lakisääteisen
velvollisuuden takia, tiedot säilytetään kyseistä tarkoitusta varten niin
pitkään kuin on tarpeen. Työnhakijan henkilötietoja säilytetään kahdeksantoista
(18) kuukautta ja työntekijän henkilötietoja kymmenen (10) vuotta.

6 Säännönmukaiset tietolähteet                     

Henkilötietoja lisätään rekisteriin käyttäjien itsensä
toimesta heidän hakiessa töihin tai kerätään henkilön suostumuksella henkilöltä
itseltään sekä henkilön suostumuksella muista tarvittavista lähteistä, jotka
koskevat henkilön mahdollista työllistymistä. Asiakasyritysten tiedot kerätään
tilaus-/sopimuskohtaisesti asiakkaan ilmoittamien tietojen perusteella.

Rekisteröidyllä on oikeus saada tietoa henkilötietojensa
käsittelystä, saada pääsy tietoihin, oikaista tietoja poistaa tiedot ja tulla
unohdetuksi, rajoittaa tietojen käsittelyä, siirtää tiedot järjestelmästä
toiseen, vastustaa tietojen käsittelyä ja olla joutumatta automaattisen
päätöksenteon kohteeksi.

Rekisteröity ei voi käyttää kaikkia oikeuksia kaikissa
tilanteissa. Tilanteeseen vaikuttaa esimerkiksi se, millä perusteella
henkilötietoja käsitellään.

REKISTERISELOSTE                   2

7 Tietojen säännönmukaiset luovutukset       .

Rekisterissä olevat tiedot ovat Sales talents:n
palveluksessa olevien henkilöiden käytettävissä ja henkilötietoja luovutetaan
kolmansille osapuolille (Sales talents:n asiakasyritykset) silloin, kun
työnhakija esitellään heille tai hän on Sales talents:n kautta
asiakasyrityksissä. Työntekijän tietoja luovutetaan tarvittaessa liitolle,
johon työntekijä kuuluu, liiton jäsenpalveluiden toteuttamista varten.
Tarvittavia henkilötietoja myös annetaan työntekijöidemme osalta
työterveyspalveluiden toteuttamista varten Sales talents:n työterveyttä
hoitavalle organisaatiolle.

Muuten rekisteritietoja ei luovuteta eteenpäin paitsi viranomaisen
niin edellyttäessä tai ilman henkilön suostumusta.

8 Tietojen siirto EU:n tai ETA:n

Tietoja luovutetaan tarvittaessa viranomaisten tarpeisiin
lakiin perustuvien määräysten perusteella EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9 Rekisterin suojauksen periaatteet               

A Manuaalinen aineisto

Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa ja
lukituissa kaapeissa, jonne pääsevät vain asiaankuuluvat henkilöt.

B ATK:lla käsiteltävät tiedot

Sales talents:n yhteydet ovat suojattu palomuurilla ja
virustorjuntaohjelmalla. Käytössä on Microsoftin ohjelmat, joiden palvelimet
sijaitsevat Irlannissa. Varmuuskopiot ovat salattuja alan suosituksien
mukaisesti.